www.bip.gov.pl  

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Budowa świetlicy wiejskiej w Żerominie
BEZPIECZEŃSTWO / ZDROWIE » SZPITAL » Oddziały


 

Specjalistyczny Szpital Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie posiada 10 oddziałów:

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY

  1. Nazwa oddziału:

Oddział Wewnętrzny posiada 46 łóżek do dyspozycji pacjentów.

  1. Nazwisko Ordynatora:

      Ordynatorem Oddziału Wewnętrznego jest dr n. med. Katarzyna Bańkowska.

      tel.:  42 - 614 30 96 wew. 325

  1. Telefon:

 Oddział Wewnętrzny - tel.:  42 - 614 30 96 wew. 348

  1. Zakres świadczeń:

Zgodny z przyjętymi standardami w leczeniu chorób wewnętrznych.

  1. Możliwości diagnostyczne:

W zakresie posiadanego sprzętu odpowiadającego potrzebom pacjentom na tym oddziale.

 

ODDZIAŁ REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU

1.      Nazwa Oddziału:

Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu posiada 34 łóżka.

2.      Nazwisko Ordynatora:

Ordynatorem Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu jest lek. med. Barbara Kredowska-Kukulska

 tel.:  042 - 614 30 96 wew. 392

3.      Telefon:

Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu  tel.:  42 - 614 30 96 wew. 336

4.      Zakres świadczeń:

Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu prowadzi zajęcia z fizykoterapii i kinezyterapii. Specjalizujemy się w leczeniu chorych po przebytych udarach.

W Oddziale odbywają się praktyki przeddyplomowe oraz egzaminy dyplomowe młodzieży uczącej się w Medycznym Studium Zawodowym - Wydział Fizykoterapii. 

Oddział ten znajduje się na krajowej liście Oddziałów Rehabilitacji prowadzących specjalizacje lekarzy z dziedziny rehabilitacji medycznej oraz magistrów rehabilitacji w rehabilitacji ruchowej Iº i IIº.

5.      Możliwości diagnostyczne:

Możliwości diagnostyczne w zakresie sprzętu zgodnego z przyjętymi standardami i odpowiadającego potrzebom i wyposażeniu Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu.

I, II, III ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

  1. Nazwa oddziału:

W naszym Szpitalu znajdują się trzy Oddziały Gruźlicy i Chorób Płuc. Łączna baza łóżkowa jaką zapewniamy to 163 miejsca.

  1. Nazwisko Ordynatora:

Ordynatorzy:

-         I Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc - lek. med. Halina Obińska-Berłowska;         tel.: 42 - 614 03 96 wew. 387

-         II Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc - dr n. med. Anna Pilarska-Machowicz        tel.: 42 - 614 03 96 wew. 314

-         III Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc - lek. med. Anna Harapińska                       tel.: 42 - 614 03 96 wew. 393

  1. Telefon:

-         I Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc - tel.: 42 - 614 03 96 wew. 290

-         II Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc - tel.: 42 - 614 03 96 wew. 230

-         III Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc - tel.: 42 - 614 03 96 wew. 481

  1. Zakres świadczeń:

W Oddziałach prowadzi się rehabilitację oddechową chorych głównie z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, zapaleniem opłucnej oraz po zabiegach torakochirurgicznych.

Oddziały Gruźlicy i Chorób Płuc zajmują się diagnostyką i leczeniem gruźlicy, raka płuc i innych nieswoistych chorób układu oddechowego.

  1. Możliwości diagnostyczne:

Możliwości diagnostyczne w zakresie sprzętu zgodnego z przyjętymi standardami i odpowiadającego potrzebom i wyposażeniu Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc.

ODDZIAŁ CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ.

1.      Nazwa Oddziału:

      Oddział Chirurgii  Klatki Piersiowej dysponuje 32 łóżkami.

2.      Nazwisko Ordynatora:

      Ordynatorem Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej jest dr n. med. Wojciech Malinowski

 tel.:  42 - 614 30 96 wew. 378

3.      Telefon:

tel.:  42 - 614 30 96 wew. 331

4.      Zakres świadczeń:

Oddział Chirurgii  Klatki Piersiowej zajmuje się głównie chirurgicznym leczeniem raka płuca, wykonuje operacje torakochirurgiczne z zakresu wszelkich chorób i urazów płuc, śródpiersia, ściany klatki piersiowej i przepony. Nasz Oddział wykonuje najwięcej tego typu operacji w makroregionie  łódzkim. Lekarze z Oddziału prowadzą działalność dydaktyczną w formie kształcenia i doskonalenia umiejętności torakochirurgów oraz chirurgów ogólnych.

5.      Możliwości diagnostyczne:

Możliwości diagnostyczne w zakresie sprzętu zgodnego z przyjętymi standardami i odpowiadającego potrzebom i wyposażeniu Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej.

 

 

ODDZIAŁ REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ.

1.      Nazwa Oddziału:

      Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej 27 łóżkami.

2.      Nazwisko Ordynatora:

      Ordynatorem Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej jest dr n. med. Lucjan Fluderski

 tel.:  42 - 614 30 96 wew. 283

3.      Telefon:

tel.:  42 - 614 30 96 wew. 397

4.      Zakres świadczeń:

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej zajmuje się głównie przywracaniem sprawności pacjentom po przebytym zawale. Leczy choroby niedokrwienia serca oraz wady rozwojowe układu krążenia, choroby tętnic, choroby reumatyczne zastawek.

5.      Możliwości diagnostyczne:

Możliwości diagnostyczne w zakresie sprzętu zgodnego z przyjętymi standardami i odpowiadającego potrzebom i wyposażeniu Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej. Ponad to Oddział posiada zestaw ergometryczny i aparat do prób wysiłkowych HOLTER. Utrzymuje ścisłą współpracę naukowo-organizacyjną z Instytutem Kardiologii AM w Łodzi i z Kliniką Kardiologii oraz Kliniką Kardiochirurgii.

 

ODDZIAŁ UROLOGII.

1.      Nazwa Oddziału:

      Oddział Urologii dysponuje 58 łóżkami.

2.      Nazwisko Ordynatora:

      Ordynatorem Oddziału Urologii jest dr n. med. Ryszard Maranda

 tel.:  42 - 614 30 96 wew. 251

3.      Telefon:

tel.:  42 - 614 30 96 wew. 252

4.      Zakres świadczeń:

Oddział Urologii jako pierwszy w Polsce zajął się leczeniem gruźlicy nerek. Oferuje szeroki zakres świadczeń, należy tu wymienić wykonywanie operacji naprawczych zwężeń moczowodów i powiększenia zwłókniałego pęcherza moczowego pętlą wydzielonego jelita. Oddział wyspecjalizował się w operacjach rekonstrukcji dróg moczowych.

5.      Możliwości diagnostyczne:

Możliwości diagnostyczne w zakresie sprzętu zgodnego z przyjętymi standardami i odpowiadającego potrzebom i wyposażeniu Oddziału Urologii. Ponad to Oddział posiada kompletną aparaturę do tzw.: mało inwazyjnego leczenia kamicy moczowej - PCNL i URS. Od dwóch lat Oddział Urologii dysponuje możliwością bardzo wczesnej diagnostyki nowotworów pęcherza przy pomocy światła ultrafioletowego PDD. 

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII MEDYCZNEJ

1.      Nazwa Oddziału:

      Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej dysponuje 5 łóżkami.

2.      Nazwisko Ordynatora:

      Ordynatorem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej jest lek. med. Barbara Krajewska

 tel.:  42 - 614 30 96 wew. 269

3.      Telefon:

tel.:  42 - 614 30 96 wew. 303

4.      Zakres świadczeń:

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej leczy wszystkich chorych znajdujących się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. W Oddziale leczeni są chorzy z niewydolnością serca, kardiomopatią, chorobami układu krążenia. 

5.      Możliwości diagnostyczne:

Możliwości diagnostyczne w zakresie sprzętu zgodnego z przyjętymi standardami i odpowiadającego potrzebom i wyposażeniu Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej. Sprzęt ten pozwala na monitorowanie czynności życiowych pacjentów i podtrzymywanie funkcji organów niewydolnych takich ja układu oddechowego, krążenia i nerek.

ODDZIAŁ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ:

1.      Nazwa Oddziału:

      Oddział Opieki Długoterminowej dysponuje 40 łóżkami.

2.      Nazwisko Ordynatora:

      Ordynatorem Oddziału Opieki Długoterminowej jest lek. med. Anna Woźniak

 tel.:  42 - 614 30 96 wew. 246

3.      Telefon:

tel.:  42 - 614 30 96 wew. 243

4.      Zakres świadczeń:

Oddział Opieki Długoterminowej opiekuje się pacjentami z chorobami naczyń mózgowych, miażdżycą. Głównie są to pacjenci przewlekle chorzy, niepełnosprawni  którzy wymagają opieki pielęgniarskiej i lekarskiej.Informacja opublikowana przez:
  Artur Olasik dnia 13 czerwiec 2005 godz. 12:42
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Busiakiewicz Marek dnia 29 lipiec 2013 godz. 11:53
Liczba odsłon:
  25744 od 13 czerwiec 2005 godz. 12:42  (średnio 8.65 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl