INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI NA PODSTAWIE ART. 67 UST. 1 PKT 12 USTAWY Z DNIA 29.01.2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Treść ogłoszenia
Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Marcin Skrzypczyk [Kierownik RDiZ] dnia 20 2017
Informacja opublikowana przez:
  dnia 20 2017 godz. 16:19
Liczba odsłon:
  893 od 20 2017 godz. 16:19  (średnio 3.24 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl