Kategoria:
Nr przetargu   Przedmiot zamówienia Termin składania ofert

555629-N-2019 Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 2929E w miejscowości Szczukwin ul. Gliniana 19 2019
godz. 11:30

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - dot. `Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 2929E w miejscowości Szczukwin ul. Gliniana ` -

567296-N-2019 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ TUSZYN UL. 3 MAJA 49; w ramach projektu pn.:Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Tuszyn ul. 3 Maja 49;, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 (Oś priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków- ZIT). 29 2019
godz. 11:30

Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Tuszynie. 05 2019
godz. 23:59

Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Rydzynki 05 2019
godz. 23:59

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Tuszynie przy ul. Szpitalnej 05 2019
godz. 23:59

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Tuszynie. 05 2019
godz. 23:59

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Tuszynie 05 2019
godz. 23:59

Ogłoszenie o V przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 17, miasto Tuszyn 05 2019
godz. 23:59

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. `Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 2929E w miejscowości Szczukwin ul. Gliniana ` -

INFORMACJA dotycząca zmiany ogłoszenia o zamówieniu oraz zmiany SIWZ dotyczy przetargu na `Termomodernizację budynku użyteczności publicznej Tuszyn ul. 3 Maja 49` -

Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Tuszynie. 16 2019
godz. 23:59

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Mąkoszyn, gmina Tuszyn 26 2019
godz. 23:59 

Poniżej możesz wpisać słowa pod kątem których przetargi zostaną przeszukane
(jedno lub więcej słów oddzielonych spacją)

Możesz również wybrać przedział czasu w którym przetarg został opublikowany:
od  
do  


 Kliknij tutaj aby zapisać się lub zrezygnować z otrzymywania powiadomień o nowych ogłoszeniach na e-mail.
Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl