kliknij aby wyświetlić
-----------------
Informacja z otwarcia ofert
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Remont drogi nr 106847E ul. Tysiąclecia w Tuszynie
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Remont ulicy Piotrkowskiej w Syskach
kliknij aby wyświetlić
-----------------
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Kategoria:
Nr przetargu   Przedmiot zamówienia Termin składania ofert

Zapytanie cenowe w sprawie wykonania usługi sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ TUSZYN UL. 3 MAJA 49. Zadanie pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Tuszyn ul. 3 Maja 49, współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 (Oś priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków  ZIT) 23 2019
godz. 14:00

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Żerominie przy ul. Stara Wieś wraz z udziałem we własności nieruchomości wspólnej 21 2019
godz. 23:59

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 20, miasto Tuszyn 21 2019
godz. 23:59

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 5, miasto Tuszyn 21 2019
godz. 23:59

Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Tuszynie 21 2019
godz. 23:59

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT -

Informacja z otwarcia ofert -

605480-N-2019 Remont ulicy Piotrkowskiej w Syskach 21 2019
godz. 11:30

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz Protokół z przeprowadzenia zapytania ofertowego zamówienia publicznego o wartości od 2500 euro do 300 000 euro dla zadania zadania pn.: Budowę i wyposażenie placu zabaw w Rydzynkach współfinansowanego w ramach umowy o przyznanie pomocy na realizację operacji pn.: Budowa placu zabaw w Rydzynkach i Szczukwinie, gmina Tuszyn w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 -

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz protokół z przeprowadzenia zapytania ofertowego dotyczące postępowania na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ TUSZYN UL. 3 MAJA 49. Zadanie pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Tuszyn ul. 3 Maja 49, współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 (Oś priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków  ZIT) -

607871-N-2019. Remont drogi nr 106847E ul. Tysiąclecia w Tuszynie 24 2019
godz. 11:30 

Poniżej możesz wpisać słowa pod kątem których przetargi zostaną przeszukane
(jedno lub więcej słów oddzielonych spacją)

Możesz również wybrać przedział czasu w którym przetarg został opublikowany:
od  
do  


 Kliknij tutaj aby zapisać się lub zrezygnować z otrzymywania powiadomień o nowych ogłoszeniach na e-mail.
Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl