kliknij aby wyświetlić
-----------------
Remont drogi nr 106847E ul. Tysiąclecia w Tuszynie
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Kategoria:
Nr przetargu   Przedmiot zamówienia Termin składania ofert

2019/S 204-497013 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Tuszyn w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 22 2019
godz. 10:00

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług jej dystrybucji dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tuszyn oraz obiektów gminnych w roku 2020. 19 2019
godz. 11:30

Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Tuszynie 09 2019
godz. 23:59

Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Tuszynie. 09 2019
godz. 23:59

Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Tuszynie 13 2020
godz. 23:59

Ogłoszenie o VI przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 17, miasto Tuszyn 09 2019
godz. 23:59

Zapytanie cenowe dot. Częściowego wykonania oświetlenia ulicznego na ul. Kwiatowej, Sadowej i Wschodniej w Tuszynku Majorackim 21 2019
godz. 15:30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznychŚwiadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta wTuszynie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w 2020 roku oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych. 26 2019
godz. 12:00

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - dot. Kompleksowej dostawy energii elektrycznej obejmującej sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług jej dystrybucji dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tuszyn oraz obiektów gminnych w roku 2020. -

625306-N-2019 Remont drogi nr 106847E ul. Tysiąclecia w Tuszynie 05 2019
godz. 11:30

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. przetargu na `Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Tuszyn w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.` -

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Tuszyn w 2020 r. 16 2019
godz. 11:30

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług jej dystrybucji dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tuszyn oraz obiektów gminnych w roku 2020. -

Informacja z otwarcia ofert dot. `Remont drogi nr 106847E ul. Tysiąclecia w Tuszynie ` - 

Poniżej możesz wpisać słowa pod kątem których przetargi zostaną przeszukane
(jedno lub więcej słów oddzielonych spacją)

Możesz również wybrać przedział czasu w którym przetarg został opublikowany:
od  
do  


 Kliknij tutaj aby zapisać się lub zrezygnować z otrzymywania powiadomień o nowych ogłoszeniach na e-mail.
Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl