kliknij aby wyświetlić
-----------------
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Tuszyn
kliknij aby wyświetlić
-----------------
OGŁOSZENIE SPRZEDAŻ DREWNA 1
kliknij aby wyświetlić
-----------------
OGŁOSZENIE SPRZEDAŻ DREWNA 2
Kategoria:
Nr przetargu   Przedmiot zamówienia Termin składania ofert

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Tuszynie. 19 2018
godz. 23:59

Zakup sprzętu wraz z dostawą w ramach zadania pn. Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP  zadanie współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego 14 2018
godz. 15:30

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - dot. `Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Tuszyn w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. ` -

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - dot. zadania pn.`Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług jej dystrybucji dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tuszyn, oraz obiektów gminnych w roku 2019` -

OGŁOSZENIE SPRZEDAŻ DREWNA 1 20 2018
godz. 15:30

OGŁOSZENIE SPRZEDAŻ DREWNA 2 20 2018
godz. 15:30

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dot. zadania `Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług jej dystrybucji dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tuszyn oraz obiektów gminnych w roku 2019` -

KONKURS OFERT - dot. `Ochrona terenu oraz obiektów znajdujących się na Targowisku Gminnym w Tuszynie przy ul. Al. Jana Pawła II 70 wraz z przyległymi parkingami` 17 2018
godz. 10:00

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -

660915-N-2018 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Tuszyn w 2019 20 2018
godz. 11:30

661741-N-2018 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Tuszyn 21 2018
godz. 9:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Tuszyn w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r - 

Poniżej możesz wpisać słowa pod kątem których przetargi zostaną przeszukane
(jedno lub więcej słów oddzielonych spacją)

Możesz również wybrać przedział czasu w którym przetarg został opublikowany:
od  
do  


 Kliknij tutaj aby zapisać się lub zrezygnować z otrzymywania powiadomień o nowych ogłoszeniach na e-mail.
Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl