kliknij aby wyświetlić
-----------------
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Wybierz typ statystyk:
 Statystyki roczne
 Statystyki miesięczne
 Statystyki odwiedzin poczególnych podstronStatystyki odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu
 
Odpady komunalne 51093
 ANALIZY ROCZNE STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TUSZYN 5030
 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TUSZYN ZA 2016 ROK 4850
 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TUSZYN ZA 2017 ROK 3226
 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TUSZYN ZA 2018 ROK 733
INWESTYCJE 22127
 2004 13803
 2005 12736
 2006 14995
 Budowa Domu Kultury 18337
 2007 15326
WAŻNE STRONY 36065
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 28017
 Podstawa prawna 20435
 Kierownicy Zakładów Budżetowych i jednostek organizacyjnych 20547
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 20892
 Radni 22284
 Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz 22499
 Radni 21407
 Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz 20898
 Kierownicy Zakładów Budżetowych i jednostek organizacyjnych 20044
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 21037
 Radni 21951
 Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz 20741
 Kierownicy Zakładów Budżetowych i jednostek organizacyjnych 20227
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 21674
 Radni 21722
 Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik 20356
 Kieromnicy Zakładów Budżetowych i jednostek organizacyjnych 22644
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 22218
 Osoby wydajace decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 18852
 Kierownicy zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych 18776
 Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz 16724
 Radni 18730
 Kierownicy zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych 17032
 Radni 19722
 Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz 17228
 Osoby wydajace decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 15886
 Osoby wydajace decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 16004
 Radni 16716
 Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz 17496
 Kierownicy zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych 16082
 Osoby wydajace decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 15080
 Radni 19731
 Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz 17787
 Kierownicy zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych 15638
 Za rok 2010 18562
 Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz 15343
 Radni 16626
 Osoby wydajace decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 13775
 Kierownicy zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych 15215
 Za rok 2011 13963
 Osoby wydajace decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 12329
 Kierownicy zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych 12475
 Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz 11934
 Radni 12689
 Za rok 2012 13683
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 12930
  Kierownicy zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych 11426
 Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz 11536
 Radni 11953
 Za rok 2013 10222
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 8728
 Kierownicy zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych 9023
 Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz 8914
 Radni 9980
 Za rok 2014 9411
  Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz 9012
  Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 9480
 Kierownicy zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych. 8878
 Radni 9725
 Za rok 2015 6418
 Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz 5919
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 6156
 Kierownicy zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych 6454
 Radni 6686
 Za rok 2016 3300
  Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 2946
 Kierownicy zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych 2940
 Radni 3126
 Za rok 2017 2913
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 2607
 Kierownicy zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych 2460
 Radni 2489
 Za rok 2018 622
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 616
 Kierownicy zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych 749
 Radni 624
 Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną 48
Praca 52500
 Informacja dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników 23314
 OFERTY PRACY W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY 16462
 Oferty pracy Centrum Administracyjno-Finansowego Szkół i Przedszkoli w Tuszynie 1465
 Oferty pracy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie 1601
Za rok 2002 20102
Za rok 2003 20966
Za rok 2004 21077
NIE UDOSTĘPNIONE W B.I.P. 30273
MAPA MIASTA I GMINY, EWIDENCJA MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW 87696
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 108388
PODATKI, OPŁATY 39806
STOWARZYSZENIA 22244
 Aktualności / Informacje 59097
 Hetman 20718
 In Corpore Pro Futuro 19704
 Krokus 21528
 MKS 2000 Tuszyn 25849
 Polski Związek Wędkarski 20115
 SZACH-MAT 19911
 WOLBÓRKA 20750
 ZHP 21925
 Darowizna - 1% podatku 15325
 Aktualności 19118
 Tuszyńskie zuchy i harcerze nad Jeziorem Lucieńskim - lipiec 2013 11762
 ULKS Wodzin Prywatny 19588
 Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy 19423
 Klub Sportowy „FENIX TEAM” Tuszyn Strong Man 19312
 Dolina Dobrzynki 19117
 Tuszyn Naszych Marzeń 18133
 PROJEKTY - KAPITAŁ LUDZKI 15383
 Bezpłatne porady prawne 17902
 INFORMACJA 15331
GMINA TUSZYN 37091
 Informacje podstawowe 54798
 Historia 32498
 Turystyka 32832
 Rezerwaty Przyrody 32305
Za rok 2005 21261
Za rok 2006 19689
Za rok 2007 19928
PSY DO ADOPCJI 32491
TELEFONY I ADRESY E-MAIL 32311
 PRACOWNICY URZĘDU - DANE KONTAKTOWE 1668
KOMÓRKI ORGANIZACYJNE W URZĘDZIE MIASTA W TUSZYNIE 45149
 Ewidencja Działalności Gospodarczej i Dodatki Mieszkaniowe 25996
 Ewidencja Ludności 26195
 Starostwo Powiatowe w Łodzi Wydział Geodezji i Kartografii Stanowiska w Tuszynie 31293
  Referat Gospodarki Przestrzennej. Geodezji i Rolnictwa 32230
 wnioski 12624
 Referat Techniczno-Inwestycyjny 27971
 Kasa 23992
 Sam. St. Kontrola Wewnętrzna 23046
 Sam. St. Obrona Cywilna i p.poż. 22962
 Referat Ogólnoorganizacyjny 31808
 USC 27911
 Urząd Stanu Cywilnego 35691
 Wydawanie Aktów Narodzin 23876
 Wydawanie Aktów Ślubów 23550
 Wydawanie Aktów Zgonów 24843
 Wydawanie innych dokumentów 23815
 Wydawanie Dowodów Osobistych 27121
 Starostwo Powiatowe - Wydział Komunikacji 36517
 Referat Dróg i Zieleni 33597
 Sprawy bieżące 23686
 WNIOSKI 17449
 AZBEST 9268
 Starostwo Powiatowe - Budownictwo 31458
 Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 21387
 Sam. St. BHP 23945
 STRAŻ MIEJSKA 29760
 Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie 25770
 Referat Finansowo - Budżetowy 19596
 Referat Podatków i Egzekucji 20049
 Biuro Rady Miejskiej 6600
 Sam. St. Inspektor Ochrony Danych 5189
 Sam. St. ds. Zamówień Publicznych 4596
STATUT / STRATEGIE / REGULAMINY 31479
 Strategia Rozwoju Gminy Tuszyn na lata 2015-2022 6642
 Ankieta - Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Tuszyn na lata 2015-2022 11721
 Strategia Rozwoju Gminy Tuszyn na lata 2015-2020 23496
BUDŻET 27854
 Majątek Gminy Tuszyn 22303
 Budżet 2002 23444
 Budżet 2003 23181
 Budżet 2004 19912
 Budżet 2005 21409
  Budżet 2005 UCHWAŁA 19941
 1). 29 kwiecień (zmiany) 18997
 2). 23 czerwiec (zmiany) 17535
 3). 3 sierpień (zmiany) 18129
 4). 6 wrzesień (zmiany) 18355
 5). 18 listopad (zmiany) 17839
 6). 7 grudzień (zmiany) 18160
 Budżet 2006 23770
  Uchwała BUDŻETOWA 2006 19972
 1). 1 marca (zmiany) 18704
 2). 26 kwietnia (zmiany) 17904
 3). 20 czerwca (zmiany) 18020
 4). 3 sierpień (zmiany) 18552
 Sprawozdania budżetowe 22610
 5). 20 września (zmiany) 17868
 U C H W A Ł A NR XLII/254/06 21664
 U C H W A Ł A NR XLII/255/06 22122
 6). 27 październik 17769
 Budżet 2007 22562
  Uchwała budżetowa 2007 18250
 1). 21 marca (zmiany) 16142
 2). 13 czerwca (zmiany) 15646
 Sprawozdania budżetowe 17047
 3). 29 sierpnia (zmiany) 16842
 U C H W A Ł A NR X/48/07 18974
 U C H W A Ł A NR X/49/07 19568
 4). 13 września (zmiany) 17585
 5). 12 października (zmiany) 15400
 6). 28 listopada (zmiany) 17138
 7). 12 grudzień (zmiany) 16569
 8). 28 grudzień (zmiany) 16562
 Budżet 2008 21425
  Uchwała budżetowa 2008 18750
  2). 27 marzec (zmiany) 15176
  1). 11 marzec (zmiany, zarządenie) 16333
  3). 31 marzec (zmiany, zarządzenie) 16784
  4). 18 kwiecień (zmiany) 16917
  5). 5 maj (zmiany, zarządzenie) 16070
  6). 2 czerwiec (zmiany, zarządzenie) 16409
  7). 12 czerwiec (zmiany) 16453
  8). 1 sierpień (zmiany, zarządzenie) 15605
  9). 20 sierpień (zmiany) 16241
 10). 21 sierpień (zmiany, zarządzenie) 15515
 Sprawozdania budżetowe 17484
 Sprawozdanie opisowe za 2008 rok 15479
 Budżet 2009 18425
 3. Sprawozdanie budżetowe I kw. 18437
 1. Uchwała Budżetowa 2009 18980
 2. Zmiany z dn. 11 lutego 2009 18936
 4. Zmiany z dn. 28 kwietnia 2009 18875
 5. Zmiany z dn. 25 czerwca 2009 16584
 6. Sprawozdanie budżetowe I półrocze 2009 19835
 7. Sprawozdanie za rok 2009 19662
 Budżet 2010 20227
 1. Projekt Uchwały Budżetowej 2010 17285
 2. Uchwała Budżetowa 2010 19218
 3. Zmiany z dn. 29.01.2010 r. 20033
 4. I kw. 2010 - Sprawozdanie 18481
 5. Sprawozdanie budżetowe I półrocze. 18023
 6. III kw. 2010 - Sprawozdanie 16149
 7. Sprawozdania za rok 2010 16308
 Budżet 2011 17917
 1. Projekt Uchwały Budżetowej 2011 19286
 2. Uchwała Budżetowa 2011 15330
 3. I kw. 2011 - Sprawozdanie 15220
 4. Sprawozdanie budżetowe I półrocze 2011 r. 13181
 Wieloletnia Prognoza Finansowa 2011 14161
 5. III kw. 2011 - Sprawozdanie 15189
 6. Sprawozdanie Budżetowe za rok 2011 19295
 Budżet 2012 16202
 1. Projekt uchwały budżetowej 2012 14293
 Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012 15774
 2. Uchwała Budżetowa 2012 16439
 3. Sprawozdania za I kwartał 2012 15287
 4. Sprawozdanie - I półrocze 2012 15810
 5. Sprawozdanie za III kwartał 2012 12648
 Sprawozdanie Budżetowe za rok 2012 12341
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2012 11988
 Sprawozdanie Budżetowe za 2012 rok 12018
 Budżet 2013 14451
 1. Projekt uchwały budżetowej 2013 12302
 Wieloletnia Prognoza Finansowa 2013 11818
 2. Uchwała budżetowa 2013 12244
 3. Sprawozdania za I kwartał 2013 11764
 4. Sprawozdania za II kwartał 2013 12152
 Sprawozdania za III kwartał 2013 11329
 Sprawozdania za IV kwartał 2013 roku 10799
  SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2013 10096
 Budżet 2014 12038
 1. Projekt uchwały budżetowej 2014 11375
 2. Uchwała Budżetowa 2014 11693
 3. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2014 11196
 Sprawozdania za I kwartał 2014 r. 8990
 Zarządzenia Burmistrza Miasta Tuszna 10391
 Sprawozdania za II kwartał 2014 r. 8504
 Sprawozdanie opisowe za I pólrocze 2014 r. 8279
 Sprawozdania za III kwartał 2014 r. 7934
 Sprawozdania za IV kwartał 2014 r. 7703
 SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2014 7946
 Budżet 2015 8571
 Projekt uchwały budżetowej 2015 8320
 Uchwała Budżetowa 2015 7789
 Wieloletnia Prognoza Finansowa 7789
 Sprawozdania za I kwartał 2015 r. 7630
  Sprawozdania za II kwartał 2015 r. 7367
 Sprawozdania opisowe I półrocze 2015 r. 6500
 Sprawozdania za III kwartał 2015 r. 6907
 Sprawozdania IV kwartał 2015 6517
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUSZYN NA 31.12.2015 r. 7080
 Budżet 2016 7516
 Wieloletnia Prognoza Finansowa 6552
 Projekt uchwały 2016 7390
 Uchwała Budżetowa 2016 6838
 Sprawozdania za I kwartał 2016 r. 5914
 Sprawozdania za II kwartał 2016 r. 5797
 Sprawozdanie opisowe I półrocze 2016 5480
 Sprawozdania za III kwartał 2016 r. 5555
 Sprawozdania za IV kw. 2016 r. 5059
 SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUSZYN ZA 2016 ROK 5249
 Budżet 2017 5967
 Wieloletnia Prognoza Finansowa - Projekt 7629
 Projekt uchwały 2017 6097
 Uchwała Budżetowa 2017 5869
 Wieloletnia Prognoza Finansowa 5653
 Sprawozdania za I kw. 2017 r. 4551
 Sprawozdania za II kwartał 2017 r. 5147
 Sprawozdania za III kwartał 2017 4195
 Sprawozdania za IV kw. 2017 r. 3040
 SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUSZYN ZA 2017 ROK 3146
 Budżet 2018 4559
 Projekt uchwały 2018 4190
 Wieloletnia Prognoza Finansowa Projekt 2018 3844
 Uchwała budżetowa 2018 3392
 Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018 3231
 Sprawozdania za I kw. 2018 r. 2735
 Sprawozdania za II kw. 2018 r. 2205
 Sprawozdania za III kw. 2018 r. 1749
 Sprawozdanie opisowe za I półrocze 2018 r. 1462
 Sprawozdania za IV kw. 2018 r. 1311
 Sprawozdania finansowe Gminy Tuszyn za 2018 rok 673
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUSZYN ZA 2018 ROK 662
 Budżet 2019 1929
 Projekt budżetu 2019 1872
 Wieloletnia Prognoza Finansowa Projekt 2018 1575
 Uchwała budżetowa 2019 1315
 Sprawozdania za I kw. 2019 r. 737
 Sprawozdania za II kw. 2019 r. 269
Unia Europejska - Fundusze 20816
 Europejski Fundusz Społeczny 20347
 2008 16033
 2009 16803
 2010 14319
 Szkolenia 16275
 2011 13044
 2012 12401
 2013 10982
 Usługi doradcze 19664
 Lokalna Grupa Działania 19530
 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 14500
 Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III 13091
 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tuszynie 12798
 Czytanie i pisanie 13899
 Zajęcia logopedyczne 14228
 Zajęcia matematyczno-przyrodnicze 13470
 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Tuszynie 14462
 Szkoła Podstawowa w Górkach Dużych 14031
 Szkoła Podstawowa w Wodzinie Prywatnym 10857
 Czytanie i pisanie 13116
 Gimnastyka korekcyjna 14294
 Zajęcia logopedyczne 13461
 Sprawozdanie 9269
 Zintegrowany System e-Usług Publicznych 13066
 Ogłoszenie prasowe 10795
 'Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego' (2013-2015) 9592
 Szkoła daje szansę uczniom w Gminie Tuszyn 8356
 Programy Ekologiczne 7919
Za rok 2008 18718
Konto Bankowe Urzędu 20485
OBWIESZCZENIA 54924
ROLNICTWO 19834
 Zwrot podatku akcyzowego 16648
 INFORMACJE 5786
OŚWIATA 27834
 DOFINANSOWANIA DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 13760
 JEDNOSTKI OŚWIATOWE NIE ZARZĄDZANE PRZEZ GMINĘ 7223
 PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE 6562
 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 6490
 OGŁOSZENIA 5849
 Nabór do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 5075
 Nabór do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 3660
 Nabór do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 1321
Za rok 2009 17530
STUDIUM 31783
Ochrona Środowiska 17949
 AKTUALNOŚCI I OBWIESZCZENA 30746
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska - Programy Priorytetowe 14748
 Aktualności 23384
 Warto śmiecić mniej 12517
 Opublikowano Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie 15335
 Wypowiedzenie umowy z dotychczasowym odbiorcą odpadów komunalnych 12729
 Wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 16275
 Konkursy ekologiczne 12360
 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 18612
 Akty prawa miejscowego 16358
 Zasady segregacji 19140
 Niebieski 16468
 Zielony 15825
 Żółty 13924
 Pomarańczowy 5716
 Szary 5734
 Kompostowanie odpadów 17056
 Zakaz spalania odpadów 15643
 Harmonogram odbioru odpadów od mieszkańców 51634
 Punkt informacyjny 16940
 Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 18602
 Wykaz firm odbierających odpady komunalne 16064
 Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe 15924
 INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY TUSZYN 8394
 INFORMACJA O PUNKTACH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY TUSZYN 8618
 INFORMACJA O ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POWSTAJĄCY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH 8510
 POZIOMY ODZYSKU 6050
 POZIOMY ODZYSKU W 2013 ROKU 7843
 POZIOMY ODZYSKU W 2014 ROKU 7947
 POZIOMY ODZYSKU W 2015 ROKU 6249
 POZIOMY ODZYSKU W 2016 ROKU 4869
 POZIOMY ODZYSKU W 2017 ROKU 1839
 WFOŚ i GW w Łodzi - pozyskane środki 12589
 pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części ul. Domowicza i ul. Chłopickiego 11354
 „ Program Edukacji Ekologicznej mieszkańców Wsi Bądzyń „ 10843
 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogowym w części ul. Wyspiańskiego i ul. Słowackiego 6711
 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogowym w części ul. Palestyńskiej i w ul. Kozietulskiego oraz w ul. Narutowicza ( od ul. Palestyńskiej do ul. Sobieskiego 6845
 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogowym w ul. Lelewela w Tuszynie; Budowa sieci wodociągowej w ul. Rzecznej w Rydzynkach 5469
 Informacja o dofinansowaniu z WFOŚiGW zakup motopompy pożarniczej 3976
Skargi i Wnioski 19870
 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TUSZYN ZA 2014 R. 8026
 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TUSZYN ZA 2015 R. 7008
Kontrole zewnętrzne 15250
 Protokoły z kontroli 14085
Dziennik Ustaw/Monitor Polski 13766
Zarządzenia Burmistrza 10249
MEDALE ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻENSKIE 25493
 2008.12 - 100 rocznica urodzin Pani Józefy Pokrzywa 21712
 2008.10 - 50 lecie pożycia małżeńskiego - wręczenie medali 21699
 2017.04 - 105 rocznica urodzin Pani Kuczowskiej Zofii - najstarszej mieszkanki Gminy Tuszyn 19350
 2012.05 - 50 lecie pożycia małżeńskiego - wręczenie medali 17533
 2012.10 - wręczenie medali za 50 - lecie pożycia małzeńskiego 15078
 2013.05 - 100 rocznica urodzin Pani Stanisławy Wachulec 16334
 2013.11 - 50 lecie pożycia małżeńskiego - wręczenie medali 14698
 2014.11 - 100 rocznica urodzin Pana Stanisława Gorząda 26802
 2005.01 - wręczenie medali za 50 - lecie pożycia małzeńskiego 25419
 2014.09 - 50 lecie pożycia małżeńskiego - wręczenie medali 12591
 2015.06 - wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie 9470
 2016.03 - wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie 9882
 2016.12 - 108 rocznica urodzin Pani Józefy Pokrzywy 8112
Zawiadomienia 22910
ARCHIWUM 15052
 Referat Oświaty i Wychowania 27170
 Pliki do pobrania 5430
 Oświata 27198
 Pliki do pobrania 9176
 WYDARZENIA / IMPREZY 28277
 Rok 2004 20792
 Otwarcie Krytej Pływalni 'OCEANIK' (12.05.2004) 18151
 Dni Tuszyna 2004 (11.06.2004) 21046
 Rok 2005 20218
 'Tuszyn nie do pokonania' Dziennikowa Liga Gmin (28.01.2005) 21502
 ACTE w Tuszynie (11.05.2005) 22151
 ACTE visit in Tuszyn (11.05.2005) 19950
 Złota 100 Samorządów 2004 (20.06.2005) 21064
 Dni Tuszyna 2005 (03.06.2005) 21486
 Dożynki 2005 (04.09.2005) 20935
 Rok 2006 20833
 WOŚP (09.01.2006) 21730
 Dzień Dziecka (01.06.1006) 20055
 PIKNIK COUNTRY 2006 (03.06.2006) 21972
 Dni Tuszyna 2006 (16-17.06.2006) 23852
 Dożynki 2006 (03.09.2006) 21838
 Rozpoczecie budowy nowego Domu Kultury 20517
 Rok 2007 20820
 Dni Tuszyna 2007 (15-16.06.2007) 22104
 Zawody sportowo - pożarnicze (24.06.2007). 20097
 Młynek Country 2007 (23.06.2007) 19892
 Dożynki 2007 (02.09.2007) 19046
 Rok 2008 20221
 Otwarcie nowego Domu Kultury (02.02.2008 r.) 19148
 Rok 2009 18678
 XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Tuszynie 17650
 Rok 2014 13313
 XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Tuszynie 12574
 Pomoc Społeczna - MOPS 39463
 Kontakt 18404
 Zadania MOPS 25473
 Organizacja i struktura 24539
 Organizacja wewnętrzna ośrodka 24208
 Gospodarka finansowa osrodka 24278
 Rejony działania MOPOS 24211
 Zasady udzielania pomocy 24325
 BIURO RADY MIEJSKIEJ 36252
 Rocznice - Medale 24275
 Zespół Szkół Specjalnych w Tuszynie 21518
 Materiał siewny - dopłaty 19276
 Ubezpieczenia Społeczne 18557
 Dobra Kultura Rolna 18371
 Spis Rolny 2010 18490
 Droga Krajowa nr 1 16200
 Biały 13996
 2013 12460
 Referat Targowisk 26781
 TARGOWISKA 63549
 Targowisko Gminne 'Nowy Bazar' 50763
 Regulamin Targowiska 28478
 Pozostałe targowiska na terenie Gminy Tuszyn 43489
 Aktualności 36988
 Informacje Ogólne 42874
 OCENA ZADOWOLENIA PETENTA Z USŁUG URZĘDU MIASTA W TUSZYNIE 14143
 Samodzielne Sttanowisko Ds. Dodatków Mieszkaniowych 8191
 Zawiadomienia 8621
 Doradca 8046
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 23655
 STUDIUM 25988
 Oddziały 58307
 Telefony i adresy 38393
TARGOWISKA GMINNE 15937
 Aktualności 14371
 Informacje ogólne 13118
 Pozostałe targowiska na terenie Gminy Tuszyn 12990
 Regulamin Targowiska 12050
Wybory i Referenda 17881
 Parlament Europejski 2014 11720
 Samorządowe - 2014 16245
 Prezydenta RP - 2015 8181
 WYBORY DO WALNYCH ZGROMADZEŃ IZB ROLNICZYCH 2015 R. 8509
 Referendum Ogólnokrajowe 2015 7611
 Wybory Sejm i Senat 2015 7943
 Aktualności 6515
 Wybory Samorządowe 2018 6190
 Parlament Europejski 2019 2042
 WYBORY DO WALNYCH ZGROMADZEŃ IZB ROLNICZYCH 2019 r. 578
 Sejm, Senat 2019 330
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 17764
 JEDNOSTKI BUDŻETOWE 1761
 M.O.P.S. 1730
 M.C.S. I W. 1926
 Kryta pływalnia OCEANIK 1743
 Hala sportowa 1796
 S.P.Z. 1805
 M.O.K. 2063
SPORT 26589
 Pływalnia OCEANIK 42764
 Imprezy 19683
 Akt erekcyjny i budowa 24407
 Uroczyste otwarcie 24910
 Regulamin pływalni 24004
 Parametry techniczne 24436
 FOTO - GALERIA 28892
 Hala Sportowa 33243
 Turystyka 22189
 Ośrodek Sportu i Rekreacji 24324
 MKS 2000 20518
 Aktualności 19378
 INFORMACJA O PRZYZNANYCH DOTACJACH 12606
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY 18208
 ZAKŁADY BUDŻETOWE 23378
 Z. G. M. 33857
 Z. W. i K. 41618
 JEDNOSTKI BUDŻETOWE 13502
 Wykaz Szkół i Przedszkoli 27314
 Przedszkola 33951
 Szkoły Podstawowe 34392
 Gimnazja 28507
 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 5019
 Dzienny Dom 'Senior-WIGOR' 9292
 Centrum Obsługi Administracyjno - Finansowej Szkół i Przedszkoli w Tuszynie 7685
 M.C.S i W. 31753
 Kryta Pływalnia OCEANIK 19212
 Hala Sportowa 19634
 M. O. P. S. 36958
 PODMIOT LECZNICZY 11126
 SAM. PRZYCHODNIA ZDROWIA 36243
 Choroby nowotworowe 12852
 SPÓŁKI Z UDZIAŁEM GMINY 12815
 INSTYTUCJE KULTURY 11814
 Miejskie Centrum Kultury 44893
 Świetlice 27044
 Biblioteki 27203
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY TUSZYN 10335
OBRONA CYWILNA 9922
 Komunikaty dla mieszkanców 9274
 Regionalny System Ostrzegania RSO 8529
 Poradniki i wytyczne dotyczące zagrożeń 7609
ZGROMADZENIA 9024
 INFORMACJE 4420
 WYKAZ 4621
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 9382
ELEKTRONICZNY REJEST INSTYTUCJI KULTURY GMINY TUSZYN 8465
PETYCJE 7219
 Petycja z dn. 15 kwietnia 2016 6314
 Petycja z dn. 16 kwietnia 2016 6324
 Petycja z dn. 15.05.2017 5185
 Petycja z dn. 20.12.2018 r. 1520
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 7830
 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 6940
 OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA 2825
 Klauzule informacyjne 2426
 Klauzula dotycząca monitoringu miejskiego 1844
 Klauzula informacyjna dotycząca obrad sesii i posiedzeń komisji 2364
 Klauzula dotycząca dowodów osobistych 1182
 Klauzula dotycząca zmiany imienia i nazwiska 1202
 Klauzula dotycząca ewidencji ludności 1237
 Klauzula informacyjna dotycząca rejestru wyborców 429
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 6235
KOMISJE 7652
 GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 7023
 GMINNA KOMISJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA 6268
 KOMISJA TECHNICZNA 6700
BEZPIECZEŃSTWO / ZDROWIE 23275
 POLICJA 32495
 STRAŻ POŻARNA 23248
 ADRESY JEDNOSTEK OSP oraz PRZEDSTAWICIELI ICH ZARZĄDÓW 28718
 Prewencja w straży 18494
 Artykuły 12523
 Karta ratownicza w każdym pojeździe. 11805
 Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 7257
 POGOTOWIE 21912
 PROGRAMY ZDROWOTNE 10425
 STRAŻ MIEJSKA W TUSZYNIE 6808
 Aktualności 5826
 SZPITAL 75206
 Historia Szpitala 33565
INFORMACJE Z PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ POMIĘDZY SESJAMI 8942
EMISJA OBLIGACJI 5733
WYNIKI GŁOSOWAŃ RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE 3372
INTERPELACJE 2339
OPŁATA ZA WODĘ I ŚCIEKI 2267
RAPORT O STANIE GMINY 728
 RAPORT O STANIE GMINY ZA ROK 2018 661
DZIELNICE 23476
 Dzielnica TUSZYN - STARE MIASTO 27368
 Kadencja 2011-2014 16860
 Kadencja 2014-2018 7595
 Dzielnica TUSZYN - SZPITAL 27159
 Kadencja 2011 - 2014 17228
 Kadencja 2014-2018 7630
 Dzielnica TUSZYN LAS 16373
 Kadencja 2011-2014 16378
 Kadencja 2014-2018 7454
SOŁECTWA 34578

 

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl