kliknij aby wyświetlić
-----------------
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
kliknij aby wyświetlić
-----------------
OGŁOSZENIE SPRZEDAŻ DREWNA 1
kliknij aby wyświetlić
-----------------
OGŁOSZENIE SPRZEDAŻ DREWNA 2KOMISJE
KADENCJA:

Nazwa Komisji Rady Symbol 

Typ Komisji

 
KOMISJA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO I BUDŻETUstała
KOMISJA MIESZKANIOWAstała
KOMISJA REWIZYJNAstała
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJIstała
KOMISJA STATUTOWA stała
 

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl