Uchwała numer XXXI/147/08   (sesja XXXI z dnia 30.12.2008 )
 
Temat uchwały:
  uchwalenia budżetu gminy Tuszyn na 2009 rok.
 
Dotyczy:
  1. Budżet
   
Treść uchwały
95.3 kB PDF
   
Załączniki do uchwały:
 
1. zał.1_Zest.d-wzp
61.8 kB PDF
2. zał.2_Dochody P
119 kB PDF
3. zał.3_dotacje Stowarzyszenia
90.4 kB PDF
4. zał.4_Zest-w-wzp
63.1 kB PDF
5. zał.5_wydatki P.
128 kB PDF
6. zał.6_wyd.zlec P
92.5 kB PDF
7. zał.7_źródła
103 kB PDF
8. zał.8_źródła zadania zlecone
81.8 kB PDF
9. zał.9_WIP
73.8 kB PDF
10. zał.10_niedobór
77 kB PDF
11. zał.11_P-dot
67 kB PDF
12. zał.12_Przych-wyd
89.4 kB PDF
13. zał.13_doch.własne
53.5 kB PDF
14. zał.14_doch.własne
55.2 kB PDF
15. zał.15_doch.własne
61.8 kB PDF
16. zał.16_Plan doch Porozum
82.9 kB PDF
17. zał.17_Wydatki porozum
91.9 kB PDF
18. zał.18_Dotacje
74.6 kB PDF
19. zał.19_Dotacje celowe
88.7 kB PDF
20. zał.20_Dotacje pomoc
90.8 kB PDF
21. zał.21_Gm.Fundusz Gosp. Zaso. Geod. i Kart
74.8 kB PDF
22. zał.22_Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
71.9 kB PDF
23. zał.23_plan finansowy dochodów do przekazania do budżetu państwa
63.5 kB PDF
24. zał.24_Prognoza długu
69.4 kB PDF
25. zał.25_zadłużenie
95.1 kB PDF
26. zał.26_Spłata
68.6 kB PDF